François Ceulenaere, geboren te Brugge op 16 juni 1895 verbleef tijdens zijn legerdienst een in het hospitaal te Cap Ferrat en voor zijn terugkomst te Bannalec/Bretagne. 

Alle informatie omtrent de leefomstandigheden in het hospitaal van Cap Ferrat en omtrent het verblijf van soldaten die ingekwartierd waren bij de burgerbevolking te Bannalec is welkom. Het zou mij helpen om het leven van François Ceulenaere tijdens WOI te herconstrueren.

een verhalen ...

Huis den Ceulenaere

Wanneer men de inventaris onroerend erfgoed voor de stad Brugge inkijkt dan valt je oog steevast...

een oproep ...

Huis den Cuelenaere te Brugge

Huis den Ceulenaere is een dieptehuis dat gelegen is in de Vlamingstraat 22-24. Momenteel is het...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.