Elk van ons ontving via overlevering van onze voorouders een familienaam.  Deze naam bepaalt onze identiteit in de maatschappij. Samen met de vraag welke familieband naamgenoten met elkaar hebben, kunnen we de vraag stellen hoe en wanneer de naam ontstaan is. Ook het verschil tussen de familienamen Ceulenaere en Cuelenaere intrigeert mij.

Professor An Marynissen, hoogleraar Nederlandse taalkunde heeft hieraan een studie gewijd. Haar bevindingen zijn met haar toestemming verwerkt in dit deel van de website. Maak gebruik van de onderstaande linken of bezoek haar website door hier te klikken.

Tenslotte heb ik gepoogd om haar theorie toe te passen op onze naam Ceulenaere/Cuelenaere. Mijn conclusies zijn te lezen in het item 'De Familienaam Ceulenaere'.

geschiedenis

Onze voorouders, de Germaanse volksstam van de Franken, hadden een...

betekenis

Maar op het ogenblik dat een soortnaam eigennaam wordt, gaat de lexicale...

variatie

Familienamen zijn historische taalvormen. Ze zijn ontstaan uit...

groepen

Wat was de motivering bij de eerste toekenning van de naam, met andere...

verspreiding

Op 1 januari 1998 waren er in de bevolkingsregisters van de Belgische...

onze familienaam

Tot zover de theorie! Hierna heb ik geprobeerd om alle theorie toe te...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.