Een stamboom opmaken kan men niet alleen. Ik wens dan allen die mij in mijn zoektocht geholpen heeft uitdrukkelijk te bedanken. Ik denk hier in het bijzonder aan:

 • alle familieleden die mij hun herinneringen en verhalen gedeeld hebben, in het bijzonder mijn ouders en mijn tante Monique;

 • de archivarissen en medewerkers van rijks-, stads- en gemeentearchieven die mij de weg gewezen hebben bij mijn speurwerk in hun archieven;

 • Jan Anseeuw en Jan Dhondt van het stadsarchief van Brugge. Bij hen kan ik steeds terecht voor het ontcijferen van een 'onleesbare' akte;

 • Eric Blomme, archivaris van het gemeentearchief van Maldegem voor zijn immer bereidwillige opzoekingswerk. Dit archief is tevens het enige archief waar ik na een tweetal uren zoeken de archivaris de magische woorden 'er is koffie' hoor uitspreken;

 • de vrijwilligers van het gemeentearchief Maldegem, in het bijzonder Koenraad Van Hulle, Jozef Dobbelaere, Hubert De Saer en Guido Veereman;

 • J. Grim die mij zijn gegevens ter beschikking heeft gesteld;

 • Paul Ceulenaere, mijn vierde neef. Van hem kreeg ik meer inzicht in de nazaten van Hyppolitus Ceulenaere die omstreeks 1896 verhuisde richting Franse grens en meteen verantwoordelijk was voor het ontstaan van de tak Ceulenaere te Komen Waasten;

 • Johan Ceulenaere,  mijn mijn derde neef. Van hem kreeg ik meer inzicht in de nazaten van Ceulenaere Joannes Franciscus (1:204);

 • Tijl Ceulenaere. Alhoewel ik nog geen familieband heb kunnen aantonen, zou ik toch Tijl Ceulenaere willen bedanken voor het ter beschikking stellen van de gegevens over zijn familietak. Ik hoop ook hem ooit in mijn familiekring te kunnen opnemen;
 • Stefan Dootselaere die mijn database opgefleurd heeft met heel wat portretfoto's en tevens aan de basis lag voor het oplossen van een aantal 'loose-ends';

 • Stefan Cuelenaere/Nadine Mussche die mij de gegevens van hun stamboom ter beschikking gesteld hebben. Deze stamboom werd opgemaakt naar aanleiding van het 50-jarige huwelijk van hun ouders Cuelenaere, Arsène met Diana Van Landschoot;

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.