Wanneer men de inventaris onroerend erfgoed voor de stad Brugge inkijkt dan valt je oog steevast op het huis 'Den Ceulenaere', gelegen in de Vlamingstraat nummers 22-24.

Deze inventaris vermeldt het volgende:

'Eertijds zogenaamd "Den Ceulenaere". Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatgotische trapgevel van vóór 1519. Wijzigen van begane grond ingezet in 1887. In 1912 invoegen van entresol. Verankerde bakstenen trapgevel (10 trappen + topstuk) met gebruik van Doornikse steen voor begane grond en hoekkettingen; verwerking van zandsteen voor kozijnconstructies. Brugse travee, type I: twee uiterste traveeën zijn gevat in geprofileerde spitsboognissen, twee centrale in geprofileerde rondboognissen. Muurdammen van uitkragende bovenverdieping opgevangen door consoles. Verdiepte, verbouwde winkelpui op arduinen sokkel en poort die toegang geeft tot kelder. Bovenvensters met kruiskozijnen en maaswerk op de borstweringen en in de boogvelden. Rechthoekige luikopening in accoladeboognis met drielob in boogveld en de geveltop.

Interieur. Het huis is volledig onderkelderd met tongewelf en achteraan 18de-eeuws gewelf.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 14/1887, nr. 319/1912.
  • Stadsarchief Brugge, Wezenboek 7 folio 172 nr. 2 (1519-1539) Huis De Ceulenaere Vlaminck nr. 11.
  • DEMAREST H., Huis De Ceulenaere, Vlamingstraat 22, in Brugs Ommeland, XVIII, 4, 1978, p. 268-288.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 412-413.'

Momenteel herbergt dit pand twee verschillende handelszaken, nl de optiek 'Lucas' op de gelijkvloerse verdieping en het restaurant 'curiosa', gelegen op de kelderverdieping, maar wat is de geschiedenis van dit gebouw en waarom draagt het de naam "Den Ceulenaere"?

De Koninklijke Heemkundige Heemkring 'Maurits van Coppenolle' heeft er in zijn uitgaven van het jaar 1978 (jaargang 18 - nr 4) een artikel aan gewijd. Dit artikel werd geschreven door H. Demarest als Deel 3 'Huis den Ceulenaere Vlamingstraat 22 (Brugge)' in de reeks 'Vijf eeuwen her bij Bertje van Brugge'. Alhoewel de ganse geschiedenis van dit huis uit de doeken wordt gedaan, werd de oorsprong van de naam werd niet achterhaald!

Klik hier om het artikel te lezen. Het werd gepubliceerd met toestemming van de heemkundige kring.

een verhalen ...

Philippe Cuelenaere als jongste Olympiër

Philippe Cuelenaere schreef Belgische geschiedenis tijdens de Spelen van Los Angeles in...

een oproep ...

Ceulenaere François tijdens WOI

François Ceulenaere, geboren te Brugge op 16 juni 1895 verbleef tijdens zijn legerdienst een in...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.