Olivier Roels (Brugge, 6 oktober 1766 - 7 februari 1840) was een Belgisch advocaat, ambtenaar en lid van het Nationaal Congres.

Levensloop

Roels werd geboren in een familie die aan zijn maatschappelijke opgang was begonnen en van wie verschillende leden vanaf de revolutietijd en tot ver in de negentiende eeuw een vooraanstaande rol zouden spelen.

Hij zelf behaalde zijn doctoraat in de rechten in 1791 en bleef vanaf dat jaar tot in 1822 aan de balie van Brugge ingeschreven, ook al oefende hij ondertussen ook andere activiteiten uit.

In 1795, toen het Franse regime zich definitief in de Zuidelijke Nederlanden installeerde, werd hij stadssecretaris van Brugge. Hij werd plaatsvervangend rechter in 1809 en in 1816 werd hij griffier van de Provinciale Staten van West-Vlaanderen.

Roels was de zoon van Joseph-Martin roels, deken van de keersgieters en van Thérèse Cuelenaere. Hij was in 1803 getrouwd met Françoise van Severen (1767-1822), uit een andere notabele Brugse familie. Zij was de zus van Bernard Van Severen die een belangrijke rol speelde in zijn stad, zowel tijdens de Franse en Hollandse tijd als bij het begin van het Belgisch koninkrijk en die een rechtstreekse voorvader is van prinses Mathilde. De zoon van Olivier, Flormond-Olivier Roels (1804-1877) was griffier van de provincie West-Vlaanderen.

Nationaal Congres

In oktober 1830 werd hij tot vertegenwoordiger benoemd in het Nationaal Congres voor het arrondissement Veurne, in vervanging van baron François de Serret die verkozen was maar had geweigerd. Roels bleef meestal afwezig en riep gezondheidsredenen in. Hij nam nochtans geen ontslag. Toen de werkzaamheden al bijna afgerond waren, schreef Roels een brief om te melden dat hij stilaan de gezondheid aan het terugwinnen was en weldra zou aanwezig kunnen zijn. Alexander Rodenbach liet schamper opmerken dat hij zich nog nooit vertoond had. Onnodig te zeggen dat hij nooit enige tussenkomst hield. Hij nam maar aan één belangrijke stemming deel, namelijk die van de aanvaarding van het Verdrag der XVIII artikelen.

Literatuur

  • Carl BEYAERT, Biographies des membres du Congrès national, Brussel, 1930, p. 91
  • Andries VAN DEN ABEELE, De Balie van Brugge, Brugge, 2009.

Uit: Wikipedia - Olivier roels

De eerste sporen van onze familie

Met de geboorte van onze stamvader Jean omstreeks 1575, vermoedelijk in de Oostvlaamse gemeente...

Huis den Ceulenaere

Wanneer men de inventaris onroerend erfgoed voor de stad Brugge inkijkt dan valt je oog steevast...

Het klein-Sint-Jansgoed te Oedelem

De hoeve te Oedelem, 't Raevennest, gelegen in de Rogierveldstraat 15 is een melkveehouderij met...

Ik voel mijn werk en dat voelt goed!

Leoni Cuelenaere was ambassadeur in Sri Lanka en Jemen. Sinds augustus 2012 heeft ze een nieuwe...

De Cuelenaersmolen te Maldegem

n het gehucht Kleit kon men klei bovenhalen. Daar komt ook de benaming Kleit vandaan. Deze klei...

Vergeten Maldegemse gesneuvelden

Wanneer men in Vlaanderen een kerk bezoekt zal men ten allertijde achteraan in het  kerkgebouw een...

Het leven van François Ceulenaere

Wanneer ik in mijn herinneringen graaf dan komt steevast het beeld van een oude man naar voor die...

Burgemeester John Marcel Cuelenaere

John Marcel Cuelenaere werd geboren in 1910 uit Belgische immigrantenouders. John en zijn drie...

Brand in het Leask hotel

At 3 a.m. on Feb. 9, 2011, Ed Musich, the owner and manager of the Leask Hotel, woke up to the...

Olivier Roels en het Nationaal congres

Olivier Roels (Brugge, 6 oktober 1766 - 7 februari 1840) was een Belgisch advocaat, ambtenaar en...

Cuelenaere Marcel, oorlogsheld

Marcel Cuelenaere was a hero. This is a story of how a hero lives, and how he dies. Marcel Redmond...

Zij hebben de bevrijding niet beleefd

In de Nederlandse gemeente Eede dat net over de grens met België gelegen is, staan er een drietal...

Philippe Cuelenaere als jongste Olympiër

Philippe Cuelenaere schreef Belgische geschiedenis tijdens de Spelen van Los Angeles in...

Olly Ceulenaere, van Flemish Foodie tot Publiek

Olly Ceulenaere groeit op in Langemark bij Ieper. Toen hij kleuter was viel het de omgeving reeds...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.