n het gehucht Kleit kon men klei bovenhalen. Daar komt ook de benaming Kleit vandaan. Deze klei kwam o.m. van de kleiputten waar nu de zagerij ligt.

Van deze klei werden twee molens gebouwd. Daarvan is nu nog één molen over. Deze molen, Ceulenaersmolen genoemd naar de laatste molenaar, was een stenen bergmolen. De kap en de wieken zijn verdwenen. De luizolder is later ook volledig afgebroken. De graanzolder, de steenzolder en de meelzolder zijn nog over.

Ambrosius Longueville - Mattheeuws, aanvankelijk landbouwer en later molenaar te Maldegem liet deze molen bouwen in 1865. Net zoals voor Cackaertsmolen werden voor de bouw ter plaatse gebakken kleine bkastenen gebruikt. In 1911 werd de molen verkocht aan Louis Ceulenaere - Mattheeuws. Twee jaar later erfde Louise Longueville d emolen en verkocht hem op haar beurt aan haar halfbroer Cyriel Ceulenaere en sindsdien bleef de familie Ceulenaere eigenaar.

Opeenvolgende eigenaars

  • 1865, opbouw: Longueville-Mattheeuws Ambrosius, landbouwer en later molenaar te Maldegem
  • 10.02.18852, erfenis - de weduwe en? de kinderen (overlijden van Ambroos Longueville)
  • 21.09.1910, deling: Ceulenaere-Mattheeuws Louis, molenaar te Maldegem (notaris Dauwe)
  • 1913, erfenis: de kinderen (overlijden van Louis Ceulenaere)
  • 09.08.1923, verkoop a) Ceulenaere Louis, molenaar te Maldegem, b) Ceulenaere Cyriel, halfbroer van Longueville Louise, molenaar te Maldegem en c) Longueville Louise-Marie, zonder beroep te Maldegem (notaris Vermast)
  • 22.05.1935, erfenis: a) Ceulenaere-Bottelier Cyriel (voor 4/6), molenaar te Maldegem en b) Longueville Louise Marie (voor 2/6), zonder beroep te Maldegem (overlijden van Louis Ceulenaere)
  • 08.03.1950, erfenis Ceulenaere-Bottelier Cyriel, molenaar te Maldegem  (overlijden van Longueville Louise-Marie)
  • 10.09.1956, begin vruchtgebruik: a) Ceulenaere-Bottelier Cyriel, de weduwe (voor 1/L2 vruchtgebruik), zonder beroep te Maldegem en b) Van Landschoot-Ceulenaere Jozef (voor 1/2 volle eigendom + 1/2 naakte eigendom), landbouwer te Maldegem (overlijden van Cyriel Ceulenaere)
  • 10.05.1983, einde vruchtgebruik: Van Landschoot-Ceulenaere Jozef, te Maldegem (overlijden van de weduwe Bottelier van Cyriel Ceulenaere)
  • 2014, eigenaar: Van Landschoot-Ceulenaere Jozef, te Maldegem

Als molenaarsknecht was er o.m. Prudent Van Landschoot, die ook werkte op de nabijgelegen Cackaertsmolen ( waarvan de romp ook nog bestaat). Hij had ook nog op drie Sijseelse molens gedraaid. Een andere molenaarsknecht was Carolus de Croock. Hij was geboren te Eede (NL) in 1870 en had op de korenmolen van Cuelenaere te Eede het molenaarsvak geleerd. In 1897 kwam hij Maldegem wonen, maar verhuisde in 1900 naar Biervliet waar hij molenaar werd op de nog bestaande stenen beltmolen.

In 1924 werd een gasmotor geplaatst, maar aanvankelijk werd ook nog met de wind gemalen. In 1939 werd kap en gevlucht verwijderd en kort daarna verdween ook de molenbergt. In 1943 sloopte men de bovenste molenzolder die men dichtgoot met asfalt. Not tot 1969 was een mechanische maalderij in de stomp in werking.

Thans resteert nog een sterk ingekorte romp die afbrokkelt.

Op 9 juni 2004 werd het authentiek bewaard gebleven molenerf (met deromp en het molenaarshuis) beschermd als monument. De molenromp is niet meer toegankelijk (te gevaarlijk, want sommige vloerplanken staan op instorten).

Binnenwerk

De molenstenen zijn verwijderd. Blijven nog over: bascuul, binnentrappen en vloerplanken, restanten van het luiwerk, restanten van het lichtwerk, gedemonteerde kaar. Op de molenberg liggen verschillende restanten van de Franse stenen.

Naast de hoofdingang ligt nog een groot restant van één natuursteen (volledige diameter), waarin het scherpsel nog zichtbaar is. Voor de ingang ligt een modern klein molensteentje.

De graanzolder in de molenberg werd later als berghok gebruikt. Er ligt heel wat los materiaal. De trap naar boven is er nog. Als je deze trap neemt, kom je op een klein plankenvloertje op belthoogte uit, die uitgeeft op de deur op de belt. Via een tweede, kleiner trapje kom je op de meelzolder.

Op de meelzolder zien we nog enkele restanten van het lichtwerk. Verder ligt er veel van het uitgebroken binnenwerk. We zien onder andere een kaar, een baskuul, een takel (aan een ingestort stuk muur), ... Ook hangt rond één vloerbalk een touw, vermoedelijk nog een deel van het lichtwerk. De vloerbalken naar de verdieping erboven zijn door wateroverlast deels ingestort. Ook daar zijn nog restanten van de oude molen. Maar deze verdieping is onbereikbaar geworden.

Achter de molen staat ook nog een berghok. Dit heeft de vorm van een rosmolen, maar het is er geen. Door een ongeluk van iemand die aan de molen werkte, is deze deels ingestort.

Bijlagen

Getuigenis door de kleinzoon van molenaar Carolus de Croock
Mijn opa Carolus de Croock is geboren te Eede in 1870 en heeft op de korenmolen van Cuelenaere te Eede het molenaarsvak geleerd. In 1897 is hij in Maldegem gaan wonen. Hij heeft als molenaarsknecht op de Ceulenaersmolen gewerkt. In 1900 is mijn opa naar Biervliet (Zeeuws-Vlaanderen)à verhuisd en is daar molenaar geworden.

Literatuur

Paul Bauters, 'Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen', Gent, Provinciebestuur 1985

Paul Bauters, 'Oostvlaams molenbestand 1986', Gent, 1986 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25)

'Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent', in: Kulturrel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962)

Hermans Holemans, 'Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 5. Gemeenten M-N", Opwijk, Studiekring Ons Molenheem, 2004

Brief van Herman de Croock, NL, 05.04.2008 (kleinzoon van Carolus de Croock, molenaarsknecht op de Ceulenaersmolen)

D. Verstraete, 'Molens van Maldegem', in: Vrij Maldegem-Katholiek weekblad, 14 mei 1960, nr. 20

'De aloude familie Van Landschoot. Tak Kleit - deel 5'

A. Willems, 'Twintig Windmolens te Maldegem', 3 afl., in: Het Volk, maart-april 1960

 

Uit: Website molenecho's. - Lieven Denewet, Ronny Van Landschoot, Herman Holemans, Maarten Osstyn

De eerste sporen van onze familie

Met de geboorte van onze stamvader Jean omstreeks 1575, vermoedelijk in de Oostvlaamse gemeente...

Huis den Ceulenaere

Wanneer men de inventaris onroerend erfgoed voor de stad Brugge inkijkt dan valt je oog steevast...

Het klein-Sint-Jansgoed te Oedelem

De hoeve te Oedelem, 't Raevennest, gelegen in de Rogierveldstraat 15 is een melkveehouderij met...

Ik voel mijn werk en dat voelt goed!

Leoni Cuelenaere was ambassadeur in Sri Lanka en Jemen. Sinds augustus 2012 heeft ze een nieuwe...

De Cuelenaersmolen te Maldegem

n het gehucht Kleit kon men klei bovenhalen. Daar komt ook de benaming Kleit vandaan. Deze klei...

Vergeten Maldegemse gesneuvelden

Wanneer men in Vlaanderen een kerk bezoekt zal men ten allertijde achteraan in het  kerkgebouw een...

Het leven van François Ceulenaere

Wanneer ik in mijn herinneringen graaf dan komt steevast het beeld van een oude man naar voor die...

Burgemeester John Marcel Cuelenaere

John Marcel Cuelenaere werd geboren in 1910 uit Belgische immigrantenouders. John en zijn drie...

Brand in het Leask hotel

At 3 a.m. on Feb. 9, 2011, Ed Musich, the owner and manager of the Leask Hotel, woke up to the...

Olivier Roels en het Nationaal congres

Olivier Roels (Brugge, 6 oktober 1766 - 7 februari 1840) was een Belgisch advocaat, ambtenaar en...

Cuelenaere Marcel, oorlogsheld

Marcel Cuelenaere was a hero. This is a story of how a hero lives, and how he dies. Marcel Redmond...

Zij hebben de bevrijding niet beleefd

In de Nederlandse gemeente Eede dat net over de grens met België gelegen is, staan er een drietal...

Philippe Cuelenaere als jongste Olympiër

Philippe Cuelenaere schreef Belgische geschiedenis tijdens de Spelen van Los Angeles in...

Olly Ceulenaere, van Flemish Foodie tot Publiek

Olly Ceulenaere groeit op in Langemark bij Ieper. Toen hij kleuter was viel het de omgeving reeds...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.