Met de geboorte van onze stamvader Jean omstreeks 1575, vermoedelijk in de Oostvlaamse gemeente Knesselare begint het verhaal van onze familie Ceulenaere/Cuelenaere.

Veel is van hem (nog) niet geweten want in deze tijden begon men pas met het sporadisch optekenen van geboortes, huwelijken en overlijdens in de parochieregisters. Wel is geweten dat hij een zoon had die Joannes noemde. Ook over hem werd er niet veel teruggevonden. We kunnen dus stellen dat het verhaal van onze familie pas daarna begint:

We schrijven 27 februari 1661. De kerktoren van de parochie Sint-Lambertus, gelegen op het grondgebied van de gemeente Oedelem, is volop in wederopbouw en zal enkele jaren later volledig voltooid worden. Als gevolg van de godsdiensttroebelen circa 1578 tot 1583 werd ze volledig verwoest. De herstellingswerkzaamheden werden reeds in 1608 aangevat.

In de registers van deze parochie noteert pastoor Christof De Gersem het zopas ingezegende huwelijk tussen Paulus Ceulenaere, de zoon van Joannes en Maria Uyttenolle. Deze vermelding is meteen het oudste geschrift in de parochieregisters van Oedelem dat momenteel rechtstreeks gelinkt kan worden aan onze familie.

Lang zou dit huwelijksgeluk niet duren, want nauwelijks acht jaar later, op 19 februari 1669 overlijdt Paulus te Oedelem. Maria blijft alleen achter met haar driejarige zoon, Jacobus.

Als gevolg van dit overlijden wordt op 3 april 1669 een staat van goed opgemaakt. Meteen wordt ene Lieven De Ceulenaere als voogd paterneel en ene Lieven Vuyttenholle als voogd materneel aangesteld. Zij zullen samen met Maria instaan voor het welzijn van Jacobus. Uit diezelfde staat blijkt tevens dat Paulus een perceel land “het papegaey stuck” nalaat.

Het huwelijk van Paulus Ceulenaere en Maria Uyttenolle kende twee kinderen, Jacobus en Livinus. Jacobus werd geboren te Oedelem op 11 juni 1666, Livinus zag het levenslicht op 1 september 1668 maar overleed ruim twee maanden later, in november 1668. De exacte datum is niet gekend wegens “onleesbaar”.

Marie Uyttenolle overleed op 3 augustus 1717. De staat van goed, opgemaakt op 16 december van dat zelfde jaar leert ons dat zij naast haar eerste huwelijk met Paulus Ceulenaere nog twee maal hertrouwd is, eerst met Joos Vanden Abeele, later met Jacques Scheurkens. Uit het huwelijk met Joos Vanden Abeele werden 3 kinderen geboren, Pieternelle Vanden Abeele, Joanna Vanden Abeele en Marie Vanden Abeele, het derde huwelijk met Jaecques Scheurkens kende geen kinderen.

Het ontstaan van twee hoofdtakken

Zoals eerder vermeld werd Jacobus Ceulenaere op 11 juni 1666 geboren te Oedelem als oudste zoon van Paulus en Maria Uyttenolle. Hij was meteen de enige die onze naam zou voortdragen want zijn jongere broer, Livinus overleed reeds twee maand na zijn geboorte. Jacobus overleed te Oedelem op 65-jarige leeftijd op 30 april 1690. Hij huwde drie maal en zou in totaal 15 nazaten hebben. 

Jacobus huwde een eerste maal op 23-jarige leeftijd met Elisabeth De Schepper. Het huwelijk werd ingezegend te Oedelem op 30 april 1690. Zijn bruid was 19 jaar oud (geboren op 1 juni 1670) en was afkomstig van dezelfde parochie. Zij zou echter in het jaar 1669 op 17 juni overlijden, amper 29 jaar oud.  

Elisabeth baarde in totaal 4 kinderen: Joannes, Joanna, Jacobus en Josephus.  Enkel Jacobus trad in het huwelijk. Hij is meteen onze eerste tak (tak I: Maldegem genoemd).

Op 17 februari 1701, nauwelijks twee jaar na het overlijden van Elisabeth, huwde Jacobus een tweede maal met Isabella Blanckaert.

Isabella is geboren te Oedelem op 6 januari 1683 en was 18 jaar oud op datum van het huwelijk. Zij kreeg in totaal 11 kinderen en overleed op 24 augustus 1723 in het kraambed, op een leeftijd van 40 jaar.

Isabella baarde in totaal 11 kinderen: Isabella, Isabella, Rosa, Maria Theresia, Anna Maria, Petrus, Joanna, Joannes, Theresia, Petronella en Ludovicus Josephus

Het zevende kind, Petrus, uit het huwelijk van Jacobus met Isabella Blanckaert stichtte een gezin en bleef na zijn huwelijk te Oedelem wonen. Hij is meteen onze tweede tak (tak II: Oedelem).

De eerste sporen van onze familie

Met de geboorte van onze stamvader Jean omstreeks 1575, vermoedelijk in de Oostvlaamse gemeente...

Huis den Ceulenaere

Wanneer men de inventaris onroerend erfgoed voor de stad Brugge inkijkt dan valt je oog steevast...

Het klein-Sint-Jansgoed te Oedelem

De hoeve te Oedelem, 't Raevennest, gelegen in de Rogierveldstraat 15 is een melkveehouderij met...

Ik voel mijn werk en dat voelt goed!

Leoni Cuelenaere was ambassadeur in Sri Lanka en Jemen. Sinds augustus 2012 heeft ze een nieuwe...

De Cuelenaersmolen te Maldegem

n het gehucht Kleit kon men klei bovenhalen. Daar komt ook de benaming Kleit vandaan. Deze klei...

Vergeten Maldegemse gesneuvelden

Wanneer men in Vlaanderen een kerk bezoekt zal men ten allertijde achteraan in het  kerkgebouw een...

Het leven van François Ceulenaere

Wanneer ik in mijn herinneringen graaf dan komt steevast het beeld van een oude man naar voor die...

Burgemeester John Marcel Cuelenaere

John Marcel Cuelenaere werd geboren in 1910 uit Belgische immigrantenouders. John en zijn drie...

Brand in het Leask hotel

At 3 a.m. on Feb. 9, 2011, Ed Musich, the owner and manager of the Leask Hotel, woke up to the...

Olivier Roels en het Nationaal congres

Olivier Roels (Brugge, 6 oktober 1766 - 7 februari 1840) was een Belgisch advocaat, ambtenaar en...

Cuelenaere Marcel, oorlogsheld

Marcel Cuelenaere was a hero. This is a story of how a hero lives, and how he dies. Marcel Redmond...

Zij hebben de bevrijding niet beleefd

In de Nederlandse gemeente Eede dat net over de grens met België gelegen is, staan er een drietal...

Philippe Cuelenaere als jongste Olympiër

Philippe Cuelenaere schreef Belgische geschiedenis tijdens de Spelen van Los Angeles in...

Olly Ceulenaere, van Flemish Foodie tot Publiek

Olly Ceulenaere groeit op in Langemark bij Ieper. Toen hij kleuter was viel het de omgeving reeds...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.