Eenmaal beslist welk soort genealogie je zal beoefenen kan je aan de slag. Nu stelt zich de vraag 'Welke documenten kan ik raadplegen?'

Naast de gegevens die bekomen kunnen worden via mondelinge overlevering en documenten uit het eigen huisarchief dien je je gegevens te halen uit verschillende primaire bronnen.

Registers van de burgerlijke stand

Bij wet van 20 september 1792 werd de taak om de registers van de burgerlijke stand bij te houden toevertrouwd aan de gemeenten. In ons land werd die wet na de Franse annexatie ingevoerd bij besluit van 29 prairial IV (17 juni 1796). Het Burgerlijk Wetboek van 1804 heeft de bepalingen van de wet van 1792, met enkele aanvullingen en verbeteringen overgenomen. Sindsdien is die wet op enkele detailpunten na praktisch ongewijzigd gebleven.

Men kan volgende akten raadplegen: geboorte-, huwelijks-, overlijdens-, echtscheidings-adoptie- en nationaliteitsakten.

Parochieregisters

Primaire gegevens uit de 17de en 18de eeuw kunnen gehaald worden uit de parochieregisters.

Het Concilie van Trente (1545 - 1563) verplichtte de pastoors een doopregister bij te houden, maar het duurde nog een hele tijd vóór de provinciale concilies de verordeningen lieten toepassen.  Ook de provinciale concilies (Mechelen, 1570, Leuven 1572) wenden nauwelijks uitgevoerd. Het tij keerde tijdens het bewind van Albrecht en Isabelle (1598-1621). Recent (of moderne) parochieregisters bestaan ook, maar worden minder geraadpleegd omdat ze meestal nog bij de pastoor berusten en door het ontstaan van de burgerlijke stand hun rechtsgeldig belang verloren hebben.

De parochieregisters omvatten de doop-, huwelijks- en overlijdensaktes.

Andere bronnen

Naast de primaire bronnen kan men ook tal van andere bronnen raadplegen zoals: de bevolkingsregisters, het rijksregister, tellingen, het kadaster, registratie en successie, militie en het notariaat.

de soorten genealogie

Wanneer je een zekere tijd met opzoekingen bezig bent, ga je vlug ervaren dat...

de bronnen

Eenmaal beslist welk soort genealogie je zal beoefenen kan je aan de slag. Nu...

de archieven

Met alle kennis op zak gaan we op speurtocht! Maar nu stelt zich de vraag...

genealogie en informatica

Wie aan genealogie doet heeft ongetwijfeld nood aan een computer. Immers alle...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.