Tot zover de theorie! Hierna heb ik geprobeerd om alle theorie toe te passen op onze naam: Ceulenaere en varianten.

Wat betekent de familienaam Ceulenaere

Het woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk vermeldt het volgende:

"Keulenaere(e), de; (de Keulenaer(e), -eers, -er, de Kueleneer, Keulenner, Ceulenare, -aers, -ers, (de) Ceulenaere, -eer, de Ceulener(s), -eere, -eire, Cuelenaere, Cul(e)naire, Deculenaire: Naam van de Keulenaar, afkomstig van Keulen. 1628 Willikinus Colnare, Ieper (Beele 287); 1378 heer Daneele den Coolneer. Dendermonde (OSD 188); 1398 Juffroet de Culnaere, Tielt (DEBR. 1970, 263). Zie ook Keulers, Van Keulen, Lit: J. GULIKERS, Familie de Celenaar (1977), 465-477."

Ik meende dus te kunnen aannemen dat één van onze voorvaders uit Keulen afkomstig was. Doch Paul Ceulenaere, liet mij weten dat er nog een tweede piste mogelijk is. Hij meent dat misschien één van onze voorouders een handelaar zou kunnen geweest zijn die dikwijls naar Keulen ging. Vroeger waren er immers veel economische reizen tussen Brugge en Keulen. Wie kan ons hierbij helpen?

Zijn alle Ceulenaere's/Cuelenaere's familie van elkaar?

Hoogstwaarschijnlijk zijn niet alle Ceulenaere's/Cuelenaere's familie van elkaar want er kunnen verschillende mensen afkomstig zijn van Keulen en er voor gekozen hebben om "Ceulenaere/Cuelenaere" als achternaam te nemen.

Tot welke groep behoort de naam Ceulenaere?

Vermits Ceulenaere/Cuelenaere als betekenis "van Keulen" heeft behoort ze tot de groep van de geografische namen.

Welke variaties bestaan er in onze familienaam?

Tijdens mijn onderzoek heb ik volgende variaties op de naam "Ceulenaere" tegengekomen: Ceulenaere, Cuelenaere, Ceulenare, Cuelenare, Keulenaere, Kuelenaere, soms voorafgegaan door het voorvoegsel "De".

Verspreiding van onze familienaam in België

Via de website familienaam.be kan men de verspreiding van een familienaam in België nagaan. Hierna volgt het resultaat voor de familienamen Ceulenaere en Cuelenaere.

geschiedenis

Onze voorouders, de Germaanse volksstam van de Franken, hadden een...

betekenis

Maar op het ogenblik dat een soortnaam eigennaam wordt, gaat de lexicale...

variatie

Familienamen zijn historische taalvormen. Ze zijn ontstaan uit...

groepen

Wat was de motivering bij de eerste toekenning van de naam, met andere...

verspreiding

Op 1 januari 1998 waren er in de bevolkingsregisters van de Belgische...

onze familienaam

Tot zover de theorie! Hierna heb ik geprobeerd om alle theorie toe te...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.