Maar op het ogenblik dat een soortnaam eigennaam wordt, gaat de lexicale betekenis verloren: de heer Debacker hoeft geen bakker te zijn, de familie Molenaar maalt al lang niet meer. En in de gemeente Zevenhuizen staan intussen duizenden woningen.

Als er weinig of niets is veranderd aan de vorm van het woord, is de etymologische betekenis van onze familienamen nog doorzichtig, bv. de familienamen DesmetDe JongOomsVan Ginderachter. Maar heel wat familienamen bevatten woorden die uit de gewone woordenschat verdwenen zijn. De familienaam De Boosere is bijvoorbeeld een bijnaam voor een kegelaar.

Waar kunt u de etymologische betekenis van uw familienaam opzoeken?

De oorspronkelijke betekenis van onze familienamen wordt verklaard in etymologische en historische (namen)woordenboeken.

Voor België

Nederlandstalig: Dr. Frans Debrabandere: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Grondig herziene en vermeerderde uitgave. L.J Veen Amsterdam/Antwerpen, 2003.

Franstalig: Jules Herbillon et Jean Germain: Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane et dans les régions limitrophes (Flandre, France du Nord, Luxembourg). Crédit communal, Bruxelles, 1996.

Voor Nederland

Nederlandse familienamenbank https://www.meertens.knaw.nl/nfb/

geschiedenis

Onze voorouders, de Germaanse volksstam van de Franken, hadden een...

betekenis

Maar op het ogenblik dat een soortnaam eigennaam wordt, gaat de lexicale...

variatie

Familienamen zijn historische taalvormen. Ze zijn ontstaan uit...

groepen

Wat was de motivering bij de eerste toekenning van de naam, met andere...

verspreiding

Op 1 januari 1998 waren er in de bevolkingsregisters van de Belgische...

onze familienaam

Tot zover de theorie! Hierna heb ik geprobeerd om alle theorie toe te...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.