Huis den Ceulenaere is een dieptehuis dat gelegen is in de Vlamingstraat 22-24. Momenteel is het in gebruik als restaurant (kelderverdieping) enerzijds en als opticiën anderzijds. Hoe dit huis aan de naam "De Ceulenaere" gekomen is, is echter niet geweten. Meer informatie hieromtrent is ten zeerste welkom.

Ceulenaere François tijdens WOI

François Ceulenaere, geboren te Brugge op 16 juni 1895 verbleef tijdens zijn legerdienst een in het hospitaal te Cap...

Cuelenaere Charles Napoleon's leger

Charles Cuelenaere werd geboren op 3 september 1794 te Oedelem, een dorp dat zich situeert op een tiental kilometer...

Huis den Cuelenaere te Brugge

Huis den Ceulenaere is een dieptehuis dat gelegen is in de Vlamingstraat 22-24. Momenteel is het in gebruik als...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.